Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)


Uzmanību!!! No 10.08.15.līdz 1.09.15. baseins slēgts uz remontu!!!


Ja grupa netiek nokomplektēta, tad treniņš nenotiek

laiksPm.Ot.Tr.Ct.Pk.Ss.
07:00-07:45 Kaiva Anda Lena Anda Lena  
07:45-08:30 Kaiva - Lena Anda Lena -
08:15-09:00           Vera
8:30-09:15 Kaiva Vera Lena Anda Lena -
09:00-09:45           Olga
09:15-10:00 Marina
Anda Marina Anda Marina

10:00-10:45 Tamāra Olga Tamāra Olga Marina Olga
11:00-11:45 Anda Anda Anda Anda Anda Vera
12:00-12:45 - - - - - Kaiva/Lena
12:30-13:15 - Taņa S. - Taņa S. - -
13:00-13:45 Tamāra - Tamāra - Taņa S. Kaiva/Lena
14:00-14:45 Olga Taņa S. Tamāra Taņa S. Kaiva  Kaiva/Lena
15:00-15:45 - - - - Kaiva -
15:45-16:30 Taņa S.
 Tamāra Taņa S.
 Tamāra  Kaiva -
16:30-17:15 Taņa S. Kaiva Taņa S. Kaiva Taņa S. -
17:15-18:00 Tamāra Taņa S. Tamāra Taņa S. Taņa S. -
18:00-18:45 Olga Tamāra Olga Tamāra Taņa S. -
18:45-19:30 - Tamāra - Tamāra   -
19:00-19:45 Taņa S. - Taņa S. - Anda/Oļa -
19:30-20:15 - Marina - Marina   -
19:45-20:30         Anda/Oļa  
20:00-20:45 Taņa S. - Taņa S. - - -
20:15-21:00 - Taņa S. - Taņa S.   -
20:45-21:30 - - - - - -
21:00-21:45 - - - - - -