Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)

GRAFIKS NO 2. JANVĀRA LĪDZ 1.JŪNIJAM 2017.GADAM.

Ja grupa netiek nokomplektēta, tad treniņš nenotiek

laiksPm.Ot.Tr.Ct.Pk.Ss.
07:00-07:45 Līga Alla Valērija Anda Līga  -
07:45-08:30
Alla Valērija Alla Līga -
8:00 - 8:45 Līga - - - - -
08:15-09:00  -  -  -    - Vera
8:30-09:15 - Anda - Alla Vera -
09:00-09:45  -  -  -  -  - Olga
09:15-10:00 Valērija Anda
Valērija Anda

-
10:00-10:45 Tamāra Olga
Tamāra Olga
Vera Olga
11:00-11:45 Anda
Anda
Anda
Anda
Anda
Vera
12:00-12:45 - - - - -  Ludmila
12:30-13:15 - - - - - -
13:00-13:45 Tamāra
- Tamāra
- Taņa S. Ludmila
14:00-14:45
 
15:00-15:45 - - - -
-
15:45-16:30 Taņa S.
Tamāra

Tamāra
 Kaiva -
16:30-17:15 Taņa S. Kaiva Taņa S. Kaiva Taņa S. -
17:15-18:00 Tamāra
Taņa S. Tamāra.
Taņa S. Taņa S. -
18:00-18:45 Olga
Tamāra
Olga
Tamāra
Taņa S. -
18:45-19:30 Taņa S.
Tamāra
Taņa S. Tamāra
  -
19:00-19:45 - - - - Kaiva -
19:30-20:15 Taņa S.
Marina Taņa S. Marina   -
19:45-20:30        
 
20:00-20:45 - - - - - -
20:15-21:00 Valērija Taņa S. Valērija Taņa S.   -
20:45-21:30 - - - - - -
21:00-21:45 - - - - - -