Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)


Uzmanību!!! No 10.08.15.līdz 21.09.15. baseins slēgts uz remontu!!!


Ja grupa netiek nokomplektēta, tad treniņš nenotiek

laiksPm.Ot.Tr.Ct.Pk.Ss.
07:00-07:45 Kaiva Anda Lena Anda Vera  
07:45-08:30 Kaiva Vera
Lena Anda Vera -
08:15-09:00           Vera
8:30-09:15 Kaiva Vera Lena Anda Vera -
09:00-09:45           Olga
09:15-10:00 Marina
Anda Marina Anda Marina

10:00-10:45 Tamāra Olga Tamāra Olga Marina Olga
11:00-11:45 Anda Anda Anda Anda Anda Vera
12:00-12:45 - - - - -  Ludmila              
12:30-13:15 - Taņa S. - Taņa S. - -
13:00-13:45 Tamāra - Tamāra - Taņa S. Ludmila
14:00-14:45 Olga Taņa S. Tamāra Taņa S. Kaiva  Ludmila
15:00-15:45 - - - - Kaiva -
15:45-16:30 Taņa S.
 Tamāra Taņa S.
 Tamāra  Kaiva -
16:30-17:15 Taņa S. Kaiva Taņa S. Kaiva Taņa S. -
17:15-18:00 Tamāra Taņa S. Tamāra Taņa S. Taņa S. -
18:00-18:45 Olga Tamāra Olga Tamāra Taņa S. -
18:45-19:30 Taņa S.
Tamāra Taņa S. Tamāra   -
19:00-19:45 - - - - Anda/Oļa -
19:30-20:15 Taņa S.
Marina Taņa S. Marina   -
19:45-20:30         Anda/Oļa  
20:00-20:45 - - - - - -
20:15-21:00 Taņa S. Taņa S. Taņa S.
Taņa S.   -
20:45-21:30 - - - - - -
21:00-21:45 - - - - - -