Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)

Grafiks no 1. oktobra līdz 30. jūnijam 2019.gadam

Ja grupa netiek nokomplektēta, tad treniņš nenotiek

laiksPm.Ot.Tr.Ct.Pk.Ss.
07:00-07:45 Viktorija Viktorija Līga Viktorija Līga  -
07:45-08:30
Viktorija
Līga
Līga -
8:00 - 8:45 Viktorija - - Viktorija - -
08:15-09:00  -  -  -    - Vera
8:30-09:15 - Anda Marina

Marina -
09:00-09:45 Tamāra  -  -  -  - Olga
09:15-10:00 - Anda
-

-
10:00-10:45 Tamāra 10:15 Olga
Tamāra Olga
Vera Olga
11:00-11:45 Anda
Anda
Anda
Vera
Anda
Vera
12:00-12:45 - - - - -  Vera
12:30-13:15 - - - - - -
13:00-13:45 Tamāra
- Tamāra
- - -
14:00-14:45
Jeļena
Jeļena Jeļena  
15:00-15:45 - - - -
-
15:45-16:30 Tamāra Tamāra
Tamāra
Tamāra
Jeļena -
16:30-17:15 Tamāra Jeļena Tamāra Jeļena Jeļena -
17:15-18:00 Tamāra
Jeļena Tamāra.
Jeļena Jeļena -
18:00-18:45 Olga
Tamāra
Olga
Tamāra
Jeļena -
18:45-19:30 Olga Tamāra
Olga Tamāra
 Marina -
19:00-19:45 - - - -
-
19:30-20:15
Marina

Marina   -
19:45-20:30  Marina    Marina  
 
20:00-20:45 - - - - - -
20:15-21:00
Vera
Marina   -