Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)

 
Sakarā ar Covid-19 valdības noteiktajiem ierobežojumiem, mūsu klubs ir 
pārgājis uz individuālajiem vai patstāvīgajiem treniņiem ( trenējaties paši ).
Individuālie treniņi: Jūs rezervējiet sev laiku un trenējieties ar treneri individuāli.
Patstāvīgie treniņi: Jūs sportojiet bez trenera, pēc programmas, kuru ir ierakstījuši
mūsu treneri.
Tā tiks rādīta uz televizora ekrāna.

Individuālā treniņa maksa - Eur 10.
Ja naksiet paši trenēties, tad pēc sava abonementa.

laiks Pm. Ot. Tr. Ct. Pk. Ss.
07:00-07:45 - - - - -  -
07:40-08:25 -   Marina-ind.   - Individuāla
8:00 - 8:45 - -       Individuāla
08:00-08:45  -  -  - TV  - Individuāla
8:30-09:15 TV Anda-ind. Marina-ind.   Vera-ind. Individuāla
09:15-10:00 TV  Anda - ind.  -  -  TV Individuāla
09:00-09:45 - - - Vera-ind.   Individuāla
10:00-10:45 Tamāra-ind. -

Tamāra-ind.

TV - Individuāla
10:30-11:15   Anda-ind.     Vera-ind. Individuāla
11:00-11:45 Anda-ind. - Anda-ind. Vera-ind. - Individuāla
11:30-12:15 - Olga-ind. - - Anda-ind. Individuāla
12:00-12:45 Tamāra-ind. - Tamāra-ind. Olga-ind. - Individuāla
13:00-13:45  Tamāra-ind. TV  Tamāra-ind. Olga-ind. TV Individuāla
14:00-14:45 TV TV TV TV TV  
15:00-15:45 TV TV TV TV TV  
16:00-16:45 TV Tamāra-ind. TV Tamāra-ind. Jana-ind. -
15:45-16:30 - - -  - - -
17:00-17:45  Tamāra-ind. TV Tamāra-ind. TV TV -
18:00-18:45 Olga-ind.  Tamāra-ind. Olga-ind.  Tamāra-ind. Marina-ind. -
18:45-19:30 Olga-ind. Tamāra-indiv. Olga-ind. Tamāra-ind. TV -
19:30-20:15 TV/Ind. Marina-ind. TV/Ind. Marina-ind.   -
20:15-21:00 - Vera-ind. - TV   -