Ūdens aerobika

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) (cenas)

 
Sakarā ar Covid-19 valdības noteiktajiem ierobežojumiem, mūsu klubs ir 
pārgājis uz individuālajiem vai patstāvīgajiem treniņiem ( trenējaties paši ).
Ind - Individuālie treniņi: Jūs rezervējiet sev laiku un trenējieties ar treneri individuāli.
TV - Patstāvīgie treniņi: Jūs sportojiet bez trenera, pēc programmas, kuru ir ierakstījuši
mūsu treneri.
Ind/TV - ir tāds treniņš, uz kuru pierakstījušies pirmie.
Tā tiks rādīta uz televizora ekrāna.

Individuālā treniņa maksa - Eur 10.
Ja naksiet paši trenēties, tad pēc sava abonementa.

laiks Pm. Ot. Tr. Ct. Pk. Ss.
7:00-7:45 - - - - -  -
7:40-8:25 - - TV - - Individuāla
8:00-8:45  -  -  - TV  - -

8:15-9:00

TV - - - - -
8:30-09:15 - Anda-ind. - - Vera-ind. Individuāla
9:15-10:00 -  Anda - ind.  -  -  TV Individuāla
9:00-09:45 TV - TV Vera-ind. - -
10:00-10:45 Tamāra-ind. -

Tamāra-ind.

TV - Individuāla
10:30-11:15   Anda-ind.     Vera-ind. Individuāla
11:00-11:45 Anda-ind. - Anda-ind. Vera-ind. - -
11:30-12:15 - Olga-ind. - - Anda-ind. Individuāla
12:00-12:45 Tamāra-ind. - Tamāra-ind. Olga-ind. - -
12:15-13:00 - TV - - - Individuāla
13:00-13:45  Tamāra-ind. -  Tamāra-ind. Olga-ind. TV Ind/TV
13:10-13:50 - TV - - - -
14:00-14:45 TV TV TV TV TV -
15:00-15:45 TV TV TV TV TV -
16:00-16:45 TV Tamāra-ind. TV Tamāra-ind. - -
15:45-16:30 - - -  - Marina-ind. -
17:00-17:45  Tamāra-ind. TV ind. TV - -
17:15-18:00 - - - - TV -
18:00-18:45 Olga-ind.  Tamāra-ind. Olga-ind.  Tamāra-ind. Marina-ind. -
18:45-19:30 Olga-ind. Tamāra-indiv. TV/ind. Tamāra-ind. TV -
19:30-20:15 TV/Ind. Marina-ind. TV/Ind. Marina-ind. - -
20:15-21:00 - Vera-ind. - TV - -