Ūdens aerobika - Grafiks

Hidroaerobika (Tālr.67316941; 29694853) cenas (cenas)

 
Sakarā ar Covid-19 valdības noteiktajiem ierobežojumiem, mūsu klubs ir 
pārgājis uz individuālajiem vai patstāvīgajiem treniņiem ( trenējaties paši ).
Ind - Individuālie treniņi: Jūs rezervējiet sev laiku un trenējieties ar treneri individuāli.
TV - Patstāvīgie treniņi: Jūs sportojiet bez trenera, pēc programmas, kuru ir ierakstījuši
mūsu treneri.
Ind/TV - ir tāds treniņš, uz kuru pierakstījušies pirmie.
Tā tiks rādīta uz televizora ekrāna.laiks Pm. Ot. Tr. Ct. Pk. Ss.
7:00-7:45 TV Vera TV TV Vera  -
8:00-8:45  Anda  -  Vera TV  Anda Vera
8:45-09:30 - - - - - Marina/Oļa
9:00-09:45 TV TV  TV TV TV -
9:30-10:15           Marina/Oļa
10:00-10:45 Tamāra Marina

Tamāra

Marina Vera -
10:15-11:00   -     - Vera
11:00-11:45 Anda Vera Anda Vera Anda Vera
11:30-12:15 - - - - - -
12:00-12:45 Tamāra TV Tamāra TV TV Vera
12:45-13:30 Tamāra TV  Tamāra TV TV -
14:00-14:45 TV TV TV TV TV -
15:00-15:45 TV TV TV TV - -
16:30-17:15 Marina TV TV TV - -
15:45-16:30 TV Tamāra TV  Tamāra - -
17:00-17:45   -   - - -
17:15-18:00 Tamāra TV Tamāra TV - -
18:00-18:45 Olga  Tamāra Olga  Tamāra - -
18:45-19:30 Olga Tamāra Olga Tamāra - -
19:30-20:15 TV Marina Marina Marina - -
20:15-21:00 - Vera - Vera - -